Virma - Harjoitusyrityspalvelut       

Virma muodostuu sanoista Virtuaalinen Maailma, jolla tarkoitetaan FINPEC:n harjoitusyritystoimintaan liittyvää palvelukokonaisuutta. Tässä osiossa on esitelty näitä palveluita, joita ovat kansainvälisyyden lisäksi VEPEN sähköinen oppimisympäristö, harjoitusyritysmessut sekä kansainvälinen laatutodistus EQC. Tarkempaa tietoa kustakin aiheesta on saatavilla kyseisistä osiosta, sekä Käyttäjät - sivulta.

FINPEC tuottaa harjoitusyrityksille asiantuntijapalveluja, joiden avulla harjoitusyritysten toiminta on mahdollisimman lähellä oikeiden yritysten toimintaa. Nämä palvelut turvaavat myös harjoitusyritysten häiriöttömän ja jatkuvan käyttämisen oppimisen välineenä. FINPEC:in tuottamat asiantuntijapalvelut ovat mm. sähköisen oppimisympäristön ylläpito, joka kattaa mm. seuraavat osa-alueet: virtuaalinen verottaja ja kaupparekisteriviranomainen, kauppapaikka, vakuutusyhtiö, pankki, palveluyritykset, täydentävät harjoitusyritykset sekä tiedotus ja neuvonta.

FINPEC organisoi vuosittain kansainväliset harjoitusyritysmessut sekä seminaareja. Lisäksi FINPEC järjestää tarvittaessa koulutustilaisuuksia harjoitusyritystoiminnan parissa työskenteleville henkilöille. FINPEC on mukana kehittämässä harjoitusyritystoimintaa erilaisten projektien kautta niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

Ohessa Harjoitusyrityksen yhteystietolomake. Harjoitusyritys lähettää yhteystietolomakkeen FINPEC:iin heti harjoitusyritystoiminnan alettua. Lomake palautetaan FINPEC:iin sähköpostin liitetiedostona. Lomakkeen tietoja voi täydentää myöhemmin ja tietoja päivitetään tarvittaessa. Lomakkeessa tulee ilmoittaa kuitenkin oppilaitosta, opettajia ja harjoitusyritysopiskelijoita koskevat tiedot. Harjoitusyrityksen yhteystiedot lisätään yhteystietolomakkeen perusteella yritystietokantaan. Kun lomake on palautettu, harjoitusyritys saa tunnukset VEPEN oppimisympäristöön. Samalla harjoitusyritykselle avataan yritystili sekä jokaiselle opiskelijalle oma palkkatili.

Jokaisen harjoitusyrityksen tulisi hankkia firman oma sähköpostiosoite. Tämä helpottaa markkinointia, sillä osa liikekirjeistä ja mainoksista lähetetään sähköpostitse. Näin ollen jokaisella harjoitusyritysopiskelijalla olisi mahdollisuus reagoida sähköpostitse käytävään liikekirjeenvaihtoon.