VEPEN Virtual Environment for Practice Enterprises Network - Sähköinen liiketoiminta

 

VEPEN – järjestelmä on suunniteltu ja rakennettu harjoitusyritysopiskelijoita varten. Ympäristö tukee opiskelijan oppimista ja työskentelyä. Oppimisympäristö on niin realistinen kuin mahdollista ja ottaa huomioon todellisen yrityselämän käytössä olevat sähköiset palvelut. Sähköinen oppimisympäristö mahdollistaa harjoitusyritystoiminnan tehokkaamman hallinnoinnin niin opiskelijan kuin ohjaajan näkökulmasta. VEPEN:iin lisätään oman elämän hallintaan suunniteltuja moduuleita.

Kaikki toiminnot ovat internetissä sähköisessä muodossa, mikä helpottaa myös esimerkiksi harjoitusyrityksessä työskentelevän opiskelijan toimintaa. Näin ollen oppimisympäristöä ei tarvitse asentaa eikä päivittää erikseen. Jokainen opiskelija pääsee näkemään oman harjoitusyrityksensä paikasta ja kellonajasta riippumatta.

Jokainen harjoitusyritys saa tunnukset sähköiseen oppimisympäristöön palauttamalla yhteystietolomakkeen FINPEC:iin. Sen myötä jokainen harjoitusyritysopiskelija saa oman tunnuksensa oppimisympäristöön. Yhteystietolomake löytyy Virma - osiosta.

VEPEN – oppimisympäristöä päivitetään aktiivisesti ja moduuleita lisätään vähitellen. Oppimisympäristö toimii osin myös englanniksi. Oppimisympäristö tullaan kääntämään myös ruotsinkielelle.

Tällä hetkellä käytössä on seuraavat osiot:

  • pankki
  • yrityksen perustaminen ja verotus
  • EURROPEN yritystietokanta
  • kauppapaikka
  • lakisääteisten vakuutuksien hallinta
  • palveluyritykset
  • oppaat
  • muut palvelut mm. työterveys
  • partneriyritys – moduuli.

 

Harjoitusyritystoiminnassa mukana olevilla opettajilla on mahdollisuus käyttää VEPEN oppimisympäristöä opettajille suunnatussa osiossa. Jokaisella opettajalla on mahdollisuus hallinoida oman koulunsa harjoitusyritysten toimintaa.

Sähköinen oppimisympäristö löytyy osoitteesta http://www.vepen.fi/ ja sinne pääsee kirjautuman myös FINPEC:n etusivulta. Opas on saatavilla ohjelman kautta.