Historia

Harjoitusyritystoiminnalla on Suomessa pitkät perinteet. Ensimmäiset kokeilut harjoitusyritystoiminnasta aloitettiin vuonna 1992 ja ensimmäinen harjoitusyritys aloitti toimintansa syksyllä 1993. Suomen harjoitusyritysten keskuspaikka FINPEC perustettiin ESR – projektin yhteydessä  Merikosken kauppaoppilaitoksen yhteyteen helmikuussa 1994.

Harjoitusyritysten määrä on kasvanut ja toiminta laajentunut vuosien varrella. Niin oppilaitosten kuin harjoitusyritystenkin lukumäärä on kasvanut. Aiemmin harjoitusyritystoimintaa opetettiin pääsääntöisesti kaupallisen alan oppilaitoksissa ja nykyisin toiminta on laajentunut kaikille koulutusaloille. Toimintaa toteutetaan myös monialaisena harjoitusyrityksenä, missä  opiskelijoita on eri koulutusaloilta kuten tekniikan- ja luonnonvara-alalta.

Tällä hetkellä Suomessa toimii noin 30 oppilaitosta ja 110-120 harjoitusyritystä. Vuosittain toiminnassa on mukana yhteensä noin 1500 toisen asteen, ammattikorkeakoulun ja aikuiskoulutuksen opiskelijaa. Mukana on myös englanninkielisiä harjoitusyrityksiä.