Harjoitusyrityksen keskeiset roolit

Opiskelijoiden tavoitteena on suunnitella ja perustaa toimiva harjoitusyritys yhteistyössä ohjaajien, partnerin ja muiden työelämän asiantuntijoiden kanssa. Opiskelijat toimivat yrityksen eri tehtävissä ja rooleissa, kuten toimitusjohtajana, osto-, tuotanto -, henkilöstö-, markkinointi- ja laskentatehtävissä jne. Rooleja vaihtamalla opiskelijat pääsevät työskentelemään ja ratkomaan käytännönläheisiä ongelmia yrityksen eri tehtävissä.

Opiskelijat oppivat oman aktiivisen tekemisensä kautta hahmottamaan yrityksen erilaiset toiminnot ja työtehtävät sekä ymmärtämään miten ja miksi yritys toimii kyseisellä tavalla ja oppivat arvioimaan yrityksen toimintaa kokonaisuutena. Ohjaajat jakavat harjoitusyrityksen roolit opiskelijoiden kesken. Toimijoiden kohdalla roolien vastuut ja itse tekeminen on sisällytetty eri teemoihin. Teemojen sisällä olevia asioita voidaan jakaa eri toimijoille.

Toimitusjohtaja / varatoimitusjohtaja

Johtaa yrityksen toimintaa ja on tilanteen tasalla päivittäisissä yrityksen töissä. Laatii liiketoimintasuunnitelman yhdessä muiden toimijoiden kanssa ja seuraa sen toteutumista. Toimitusjohtaja / varatoimitusjohtaja vastaa

 • yrityksen edustamisesta, esittelee yrityksen toimintaa vieraile
 • yrityksen ilmoittautumisesta erilaisiin tapahtumiin
 • että yrityksessä noudatetaan työelämän pelisääntöjä kuten tasa-arvoa
 • yrityksen rekisteröimisestä FINPEC:iin ja pankkitilien avaamisesta
 • palaverikutsuista ja toimii kokousten puheenjohtajana
 • yrityksen tiedottamisesta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
 • töiden delegoimisesta
 • yrityksen henkilöstöasioista, kuten henkilöstövalinnoista yhdessä ohjaajan kanssa
 • yrityksen riskeistä ja vakuutuksista.

 

 Myynti- ja markkinointitiimi / -henkilö vastaa

 • yrityksen toimintaympäristön tapahtumien seurannasta esim. markkinoista, asiakkaista ja kilpailijoista
 • myynti- ja markkinointisuunnitelman laatimisesta osana muuta toimintasuunnitelmaa
 • myynti- ja markkinointibudjetista sekä niiden seurannasta
 • myynti- ja markkinointimateriaalin tekemisestä
 • yrityksen tuotevalikoimasta ja käytettävistä kilpailukeinoista
 • myyntitapahtumista ja myyntihenkilöstön koulutuksesta

 

Tuotanto- sekä palvelutiimi / -henkilö vastaa

 • tuotannon ja palveluiden toteuttamisesta
 • tuotannonsuunnittelusta ja raaka-ainevarastosta
 • tuotannon ja palveluiden laadusta

 

 Osto- ja varastointitiimi / -henkilö vastaa

 • raaka-aineiden, tuotteiden ja palveluiden ostamisesta
 • ostosuunnitelman laatimisesta ja toteuttamisesta osana toimintasuunnitelmaa
 • ostobudjetista ja sen seuranta
 • varastonhallinnasta ja niihin liittyvistä asiakirjoista, kuten lähetysluettelot
 • varastonkierrosta

 

Kuljetustiimi / -henkilö vastaa

 • kuljetusten kilpailuttamisesta ja sopimuksista
 • käytännön kuljetusten toteuttamisesta ja niihin liittyvistä asiakirjoista
 • kuljetuskalustosta, kuljettajien aikatauluista ja palkoista

  

Henkilöstötiimi / -vastaava vastaa

 •  työntekijöiden työtehtävien sisällöistä ja vastuista
 • poissaoloseurannasta ja niihin liittyvistä selvityksistä
 • työjärjestelyistä ja työajan seurannasta
 • henkilöstön sijaisuusjärjestelyistä
 • työyhteisön hyvinvoinnista (TYKY), työterveyshuollosta ja työsuojelusta
 • koulutuksesta ja perehdyttämisestä
 • palkkahallinnosta: palkkakirjanpito, palkan maksu, palkkalistat, palkkakortit

 

Taloushallintotiimi / -henkilö vastaa

 • yrityksen taloudesta
 • eri budjettien laadinnasta ja niiden seurannasta yhdessä toimitusjohtaja ja ohjaajan kanssa
 • laskutuksesta ja reskontrien seurannasta (osto- ja myyntireskontra)
 • saatavien perinnästä
 • kirjanpidosta
 • käytännön pankkiasioista ja laskujen maksamisesta
 • maksuvalmiudesta ja kannattavuuden seurannasta
 • yrityksen rahoitusjärjestelyistä, kuten pankkineuvotteluista

 

 Toimistotyöntelijät vastaavat

 • kokousjärjestelyistä ja kokousasiakirjojen laadinnasta (muistiot, pöytäkirjat ja muut raportit)
 • toimivat mahdollisina sijaisina muille työntekijöille
 • arkistoinnista ja kopioinnista
 • vierailijoiden vastaanottamisesta yhdessä toimitusjohtajan kanssa
 • postinkäsittelystä (normaali posti ja sähköposti)
 • tapahtumien järjestelyistä yhdessä muiden toimijoiden kanssa