Harjoitusyrityspalvelut

 

Harjoitusyrityspalvelut ovat osa VIRMA palvelukokonaisuutta. VIRMA on lyhenne sanoista Virtuaalinen Maailma. FINPEC tuottaa harjoitusyrityksille asiantuntijapalveluja, joiden avulla harjoitusyritysten toiminta on mahdollisimman lähellä oikeiden yritysten toimintaa. Nämä palvelut turvaavat myös harjoitusyritysten häiriöttömän ja jatkuvan käyttämisen oppimisen välineenä. FINPEC:n tuottamat asiantuntijapalvelut ovat mm. tiedottaminen, sähköisen oppimisympäristön ylläpito, joka kattaa mm. seuraavat osa-alueet: virtuaalinen verottaja ja kaupparekisteriviranomainen, kauppapaikka, vakuutusyhtiö, pankki, palveluyritys, täydentävät harjoitusyritykset sekä neuvonta.

Ohessa Harjoitusyrityksen yhteystietolomake. Harjoitusyritys lähettää yhteystietolomakkeen FINPEC:iin heti harjoitusyritystoiminnan alettua. Lomakkeen tietoja voi täydentää myöhemmin ja tietoja päivitetään tarvittaessa. Harjoitusyrityksen yhteystiedot lisätään yhteystietolomakkeen perusteella yritystietokantaan. Kun lomake on palautettu, harjoitusyritys saa tunnukset VEPEN oppimisympäristöön. Samalla harjoitusyritykselle avataan yritystili sekä jokaiselle opiskelijalle oma palkkatili.

 

Virtuaaliverottaja ja virtuaalikaupparekisteri                                                                                 

FINPEC:ssä toimii Finpec Verovirasto sekä Finpec patentti- ja rekisterihallitus, jotka huolehtivat harjoitusyritysten perustamisesta ja verotuksesta. Opiskelijat perustavat harjoitusyrityksen osana oppimisprosessia. FINPEC:n virtuaaliselle rekisteriviranomaiselle tehdään samanlaiset rekisteröintiasiakirjat, kuin mitä todelliset yrityksetkin tekevät kaupparekisteriin.

  

Virtuaalipankki                                                                                    

 FINPEC ylläpitää virtuaalista pankkia, joka on toimintaperiaatteiltaan samankaltainen, kuin oikea pankki. Raha liikkuu harjoitusyritysmaailmassa virtuaalisesti eli sähköisesti VEPEN oppimisympäristön pankissa. Oppimisympäristössä harjoitusyritykset mm. maksavat laskunsa, tarkastelevat tilitapahtumiaan ja voivat hakea tarvittaessa yritysluottoa. Virtuaalinen pankki tarjoaa työkaluja myös oman elämän hallintaan. Pankissa opiskelijat voivat mm. hakea yksityistä pikalainaa ja seurata palkkatietojaan.

 

Virtuaaliperintätoimisto                                    

Harjoitusyritystoiminnassa on tarkoitus, että harjoitusyritykset käyvät kauppaa keskenään. Aina maksuliikenne ei kuitenkaan suju ongelmitta. Eräpäivä ei takaa rahojen ilmestymistä tilille. Kun saatavaa ei pyynnöstä huolimatta saada perittyä, voidaan kotimaan kaupankäynnissä käyttää virtuaalista perintätoimistoa. FINPEC:n ylläpitämä virtuaalinen Finperintä Oy on harjoitusyritysten perintätoimisto.

 

Virtuaalivakuutusyhtiö                                       

Harjoitusyritys hoitaa lakisääteiset vakuutuksensa FINPEC:ssä toimivan virtuaalisen vakuutusyhtiön eli Finvakuutuksen kanssa. Vakuutusasiat hoituvat VEPEN:ssä sähköisinä asiakirjoina ja e-laskuina. Finvakuutus noudattaa vakuutusasioissa yleisiä vakuutusehtoja.

 

Virtuaalikauppapaikka                                       

 VEPEN oppimisympäristössä toimii virtuaalinen kauppapaikka, jossa harjoitusyritykset voivat helposti käydä kauppaa keskenään. Virtuaalisessa kauppapaikassa tuotteet ja palvelut liikkuvat virtuaalisesti, asiakirjat vastaavasti liikkuvat sähköisesti. Kauppapaikka kattaa kaikki kaupankäyntiprosessiin liittyvät vaiheet aina tarjouspyynnöstä laskuun.

 

Täydentävät harjoitusyritykset

Sähköisessä kauppapaikassa toimii täydentäviä harjoitusyrityksiä, jotka toimivat harjoitusyritysten liiketoimintaprosessien tukena. Täydentävää harjoitusyritystä käytetään esim. silloin, kun verkostosta ei löydy riittävästi asiakkaita tai tavarantoimittajia. Täydentävät harjoitusyritykset toimivat ns. tukkumyyjinä, joilta voi tilata mm. raaka-aineita ja tarvikkeita toiminnan käynnistämiseen.

 

Virtuaaliset palveluyritykset

 VEPEN oppimisympäristössä toimii virtuaalisia laskupalveluyrityksiä, jotka laskuttavat harjoitusyrityksiä säännöllisesti maksettavista palveluista. Palveluilla tarkoitetaan kaikille yrityksille tarpeellisia säännöllistä palveluista aiheutuvia kuluja, kuten tilojen ja koneiden vuokrat, puhelin- ja tietoliikennekulut, siivouskulut, jätehuoltokulut sekä vesi- ja sähkömaksut.

 

Opettajille suunnattu osio

Harjoitusyritystoiminnassa mukana olevilla opettajilla on mahdollisuus käyttää VEPEN oppimisympäristöä opettajille suunnatussa osiossa. Jokaisella opettajalla on mahdollisuus hallinoida oman koulunsa harjoitusyritysten toimintaa. Opettaja – osiossa voi mm. tehdä tilauksia ja tarjouspyyntöjä, hyväksyä saapuneita tilauksia ja maksaa saapuneita e-laskuja.