Harjoitusyritystoimintaan liittyvää kirjallisuutta

  

 

Risto Alikoski – Jari Viitasalo – Marika Koponen:

Yritystoiminnan taitajaksi

WSOY Oppimateriaalit 2009

Verkossa aiheesta: WSOY oppimateriaalit

 

Jouko Isokangas:

Partneriperustainen harjoitusyritys

Oulun yliopisto 2009

Verkossa aiheesta: Oulun yliopisto

 

Miia Anttonen - Marika Hakonen

Taloushallinnon taitajaksi

WSOYpro Oy 2010

 Verkossa aiheesta: WSOY oppimateriaalit