Projektit ja hankkeet

Projektin nimi Creating an interactive e-book with comics for teaching entrepreneurship in VET (Teaching entrepreneurship with e- comic book)

Projektipäällikkö Mika Kananen

Alkaa 01/2013

Päättyy 09/2014

Kuvaus

The  project ‘’Creating an interactive e-book with comics for teaching entrepreneurship in VET’’  was an excellent cooperation with Seven European countries , namely, Greece, Switzerland, Bulgaria, Denmark, Italy, Cyprus and Finland. The project is funded by European comission, Leonardo da Vinci / Partnership.

The aim of the project was the creation of an interactive comic e-book for teaching entrepreneurship in secondary vocational education schools, as an engaging educational material enhanced with audio, video and hyperlinks.

Our goal was to merge new technologies, such as an electronic book with comics, with entrepreneurship and productivity in order to develop team- work, initiative, planning, problem-solving, flexibility and communication among learners, in a funny, pleasant, interactive and creative way.

The project aimed a raising entrepreneurial awareness among students and trainees of VET. As students love learning by doing and as interactive teaching can be more fun, entrepreneurship programs were among the few academic activities that engaged students in teamwork and allowed students to clearly understand that success requires a focus on outcomes.

The combination of entertainment with knowledge could turn the teaching of entrepreneurship into a more attractive educational procedure in order to prepare young people for working life today and tomorrow.

Teachers, Trainers, Students, Managers, Specialists on new technologies were involved during the implementation of the program. Those who advocate the use of comic books state: “The goal of any good teacher is to educate, even if the method seems unconventional.” Therefore if comics improve reading skills they should become a part of a teacher’s reading tool kit.

What we wanted to accomplish was the bring together different educational groups with diverse backgrounds from different European countries in order to create a book that could be used in vocational education at the secondary level of education to teach entrepreneurship: that is, to provide students with specific training on how to start and run a business. At the end of the project we realized that not only did the entrepreneurship education help to more start-ups, but also was useful in both personal and social aspects of everyday life.

Each and every partner contributed to creating a story concerning entrepreneurship and its principles. The coordinator of the project TTA set up the general framework, managed the individual details of the common aspects of project and supervised the cooperation among the partners. The University of Bern,  having considerable expertise and experience in innovation and project management, assumed the responsibility of providing a general, scientific, conceptual framework for understanding the economic and financial aspects of entrepreneurship.

Furthermore, an additional benefit associated with the creation of this book is that the realization by the participants of how fruitful is to combine national specific and global elements in the teaching of entrepreneurship.

Sarjakuva: http://www.gotraining.gr/web/index.php/en/news-2/25-comic-e-book-2

Projektin nimi:                               HYVE (HarjoitusYritys ja Verkostoiva Oppimisympäristö) - Harjoitusyritysopettajan täydennyskoulutus

Projektipäällikkö: Mika Kananen

Alkaa: 01.05.2011

Päättyy: 01.07.2012

Kuvaus:

HYVE-koulutuksen tavoitteena on kouluttaa harjoitusyritysopettajia/valmentajia/kouluttajia ja harjoitusyritystoiminnasta kiinnostuneita toimijoita toimimaan avoimessa oppimisympäristössä (harjoitusyritys) sekä valmentaa opettajia uuden teknologian ja tietoverkon hyödyntämiseen osana yrittäjyyden opetusta. Tavoitteena on saada opettajat koulutusalasta riippumatta hyödyntämään oppimisympäristöä myös perinteisen teoriaopetuksen yhteydessä.

Harjoitusyritysmenetelmää hyödyntäen, opettajat voivat vastata yrittäjyyskoulutuksen haasteeseen yhdistämällä uudet opetussuunnitelmat, verkkojen ja informaatiotekniikan mahdollistamat työkalut sekä asiaan kuuluvat ja mielekkäät oppisisällöt ja – tuotokset.

Projektin nimi:                               PEInt 2011-2013

Projektipäällikkö: Niko Finnilä

Alkaa: 13.03.2011

Päättyy: 31.12.2012

Kuvaus:

Hankkeessa kehitetään harjoitusyritystoiminnan keskeistä osa-aluetta eli harjoitusyritysten kansainvälisen kaupan ja toiminnan toimivuutta, luotettavuutta, määrää ja laadukkuutta. Välillisinä tavoitteina hankkeella ovat 1) parantaa ammatillisen koulutuksen suorituskykyä, laatua ja vetovoimaisuutta; 2) Vastata globalisoituvan ja monikulttuuristuvan työelämän osaamistaitovaatimuksiin; 3) Kansainvälisessä yhteistyössä saadun tiedon ja kokemuksen hyödyntäminen ja levittäminen.

Projektin nimi:                               TradeChina

Projektipäällikkö: Niko Finnilä

Alkaa: 13.06.2011

Päättyy: 31.12.2012

Kuvaus:

Hankkeessa kehitetään Suomen harjoitusyritysverkoston ja Kiinan Suzhoun alueella toimivan oppilaitoksen kanssa yhteistyössä malli, jonka avulla Suomen ja Kiinan harjoitusyritykset voivat tehdä tehokkaasti kansainvälistä kauppaa ja muuta yhteistyötä. Hankkeessa sovitetaan molempien maiden kumppanien harjoitusyritysmallit, -toteutus ja aikataulut yhteen siten, että harjoitusyritysten yhteistyö on tehokasta ja palvelee opiskelijoita mahdollisimman tehokkaasti.

Projektin nimi:                               VEPEN II

Projektipäällikkö: Jari Viitasalo

Alkaa: 19.11.2010

Päättyy: 31.05.2012

Kuvaus:

VEPEN II jatkohankkeessa tuotetaan oppimisympäristö sähköisten palveluiden käytettävyyden ja sähköisen liiketoiminnan oppimiseksi. Ympäristö antaa opiskelijoille ja opettajille koulutusalaan katsomatta työkaluja mm. yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen kouluttamisessa sekä opiskelijan oman elämän- ja taloudenhallinnassa. Oppimisympäristö integroituu kokonaisuudessaan opetussuunnitelmaan ja erillisiin oppiaineisiin.