Harjoitusyritystoiminnan prosessioppiminen

 

Harjoitusyrityksen muotoutuminen on aluksi

 • tunnustelua
 • arkuutta
 • uteliaisuutta

 

Harjoitusyrityksen alkaessa elämään se on alussa

 • raakaa työtä
 • puhumista, ei kuunnella
 • kahinoimista
 • vastustusta
 • poisjääntiä

 

Harjoitusyrityksen pelisääntövaihe tuo tullessaan

 • yksimielisyyttä
 • yhteenkuuluvuutta
 • mielipiteiden kontrollia

 

Pelisääntövaiheessa opiskelijat toimivat

 • keskustelija, kuuntelija, kasvattaja, tiimityön vetäjä -> palaute
 • kyselijä, tietolähde
 • kehittäjä
 • palaverit, ohjaaja siirtyy taustalle
 • verkoston luoja ja ylläpitäjä

 

Harjoitusyrityksen varsinaisessa toimintavaiheessa todetaan

 • joustavaa työnjakoa
 • erilaisuuden hyväksymistä
 • ryhmän tavoitteet tärkeiksi
 • myönteistä ilmapiiriä

 

Harjoitusyrityksen varsinaisessa toimintavaiheessa opiskelijat toimivat

 • yksilö- ja tiimiohjauksessa
 • asiantuntijoina
 • keskustelevat ja antavat palautetta
 • pitävät palavereita
 • ohjaaja toimivat taustalla

 

Ohjaajan prosessi

Harjoitusyrityksen muotoutumisvaiheessa ohjaajan on ylläpidettävä

 • innostavaa ilmapiiriä
 • yksilö- ja tiimiohjausta
 • luotava toiminnan raamit yhteistyössä
 • motivoija, orientoija, sitouttaja, opastaja ja ohjaaja -> palaute
 • palavereita
 • intensiivistä ohjausta
 • luomaansa verkostoa

 

Harjoitusyrityksen alkaessa elämään ohjaajan toimintaa liittyy alussa

 • ristiriitaa
 • joskus otetaan kaksi askelta eteen yksi taakse
 • yksilö- ja tiimiohjauksen tarvetta
 • tarvetta keskustella ja kuunnella
 • ohjaajana ja opastajana toimimista ja antaa palautetta
 • palaverit
 • verkoston luoja ja ylläpitäjä