Oppilaitokset

Oppilaitoksille virtuaalinen oppimisympäristö tarjoaa käytännönläheisen tavan perehdyttää opiskelijat yrittäjyyteen ja yritystoiminnan perusteisiin. Harjoitusyritysten pyörittämisen kautta syntyvä osaaminen antaa opiskelijoille valmiudet selviytyä vaativista kaupallisista tehtävistä itsenäisesti. Vieraita kieliä opitaan käytännönläheisesti kansainvälisen kaupan yhteydessä. Samalla opitaan hyödyntämään uusinta viestintäteknologiaa. Harjoitusyrityksissä toimiminen kehittää sekä yritysmaailmassa että jokapäiväisessä elämässä tarvittavien tiimi- ja vuorovaikutustaitoja.

Harjoitusyritystoiminta on kokemusten ja palautteen perusteella mielekäs, monipuolinen ja pidetty tapa oppia liike-elämässä tarvittavia taitoja. Myös opetus on luonteeltaan enemmän ohjaavaa kuin luentopohjaista.

Harjoitusyritystoiminnasta on luotu oppilaitoksille koulutusasteista ja -aloista riippumatta soveltuvia opintokokonaisuuksia , joihin sisältyy myös opettajien ja kouluttajien perehdytys. Kysy lisää FINPECstä!