Harjoitusyritystoiminnan sovellukset

Harjoitusyritysmenetelmään perustuvaa opiskeluympäristöä on käytetty aikuiskoulutuksessa (Edupoli, Espoon oppimiskeskus, Etelä-Savon ammattiopisto, Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy, Pohjois-Karjalan aikuisopisto) erityisesti työvoimapoliittisessa koulutuksessa. Harjoitusyritys-toimintamallin liittäminen osaksi koko alan koulutustarjontaa on paitsi luonteva kehityssuunta jo käytössä oleville opiskeluympäristöille, myös merkittävä mahdollisuus luoda kokonaan uusi toimintamalli palvelemaan aikuiskoulutuksen pyrkimyksiä tarjota työelämälähtöisiä, henkilökohtaistettuja opiskelumahdollisuuksia.

Oppimisympäristössä teoriaopinnot voidaan liittää aktiiviseen käytännön toimintaan ja työelämän kontekstiin ja täydentää työharjoittelussa ja työtehtävissä tapahtuvaa oppimista. Reaalimaailman simuloinnin lisäksi oppimisympäristön keskeisiä ominaisuuksia ovat joustavuus, muunneltavuus ja mahdollisuus oppimisen henkilökohtaistamiseen.

Harjoitusyritys-toimintamallin yleistyminen aikuiskoulutuksessa tuo merkittävää lisäarvoa myös harjoitusyritys-oppimisympäristölle ja sen toimijaverkolle. Se tuo toimijoiden piiriin samoista lähtökohdista samoihin tavoitteisiin pyrkiviä toimijoita ja lisäämällä mahdollisuuksia vuorovaikutukseen toimijoiden välillä.