Koulutus

 

HYVE (HarjoitusYritys ja VErkostoiva Oppimisympäristö) - 
Harjoitusyritysopettajan koulutus

Koulutusten ilmoittautuminen on tältä erää päättynyt. Kiitoksia osallistumisesta.

Tulemme järjestämään koulutuksia kysyntälähtöisesti lukuvuodella 2014-2015.

Koulutuksen kohderyhmä

Ammatilliseen koulutukseen ja aikuiskoulutukseen liittyvä opetushenkilöstö sekä muu ammatillisen koulutuksen henkilöstö. Ammatillisen koulutuksen henkilöstölle koulutus on maksuton.

Koulutuksen tavoitteet:

HYVE (HarjoitusYritys ja VErkostoiva Oppimisympäristö) -Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa harjoitusyritysopettajia/valmentajia/kouluttajia ja harjoitusyritystoiminnasta kiinnostuneita toimijoita toimimaan avoimessa oppimisympäristössä (harjoitusyritys) sekä valmentaa opettajia uuden teknologian ja tietoverkon hyödyntämiseen osana yrittäjyyden opetusta. Tavoitteena on saada opettajat koulutusalasta riippumatta hyödyntämään oppimisympäristöä myös perinteisen teoriaopetuksen yhteydessä.

Toimimalla harjoitusyritysmenetelmää hyödyntäen, opettajat voivat vastata yrittäjyyskoulutuksen haasteeseen yhdistämällä uudet opetussuunnitelmat, verkkojen ja informaatiotekniikan mahdollistamat työkalut sekä asiaan kuuluvat ja mielekkäät oppisisällöt ja – tuotokset.

Koulutuksen aikataulu ja eteneminen

Koulutus toteutetaan käytännössä järjestämällä HYVE – Harjoitusyritysopettajan koulutuksia kolmella eri paikkakunnalla; Oulu, Kuopio ja Helsinki. HYVE-koulutus muodostuu kolmesta eri koulutusosiosta (lähipäivät), joista ensimmäinen on kaikille yhteinen (Helsinki)

Koulutus on 3 opintopisteen (op) laajuinen, joka koostuu 3 lähipäivästä (1+1+1) ja etätehtävistä. Koulutusjaksoja ennen osallistujat tekevät ennakkotehtäviä ja jaksojen välissä osallistujat tekevät tiimeissä etätehtäviä.

 

Ohjelma

Tästä liitteestä löydät ensimmäisen koulutusosion ohjelman.

 

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.