Studera företagsverksamhet med verkliga processer i en realistisk simulator.

Den virtuella inlärningsmiljön är en tjänst som underhålls av FINPEC, Finlands center för övningsföretag, och som är avsedd för studenter och skolor. Inlärningsmiljön består av tjänster som simulerar verkligheten och av övningsföretag som eleverna själva driver. Inlärningsmiljön gör det möjligt att öva på företagsverksamheten genom att efterfölja verkliga verksamhetsprocesser.

Övningsföretag är en internationell och verklighetstrogen utbildningsmetod som rekommenderas av EU-kommissionen och som motiverar eleverna att studera på eget initiativ och under egen handledning samt ger dem färdigheter att grunda ett företag och planera verksamheten.

FINPEC utvecklar och koordinerar Finlands övningsföretagsverksamhet som en del av ett internationellt samarbetsnätverk. FINPEC hjälper i Finland till med att grunda övningsföretagen och sköta deras dagliga ärenden. FINPEC erbjuder tjänster i den virtuella inlärningsmiljön både för elever och läroverk genom att bland annat fungera som övningsföretagens skattemyndighet, försäkringsbolag, indrivningsbyrå och bank. Dessutom producerar FINPEC kurser och stödmaterial för lärarna.

Prenumerera på nyhetsbrevet