Användare

Den virtuella inlärningsmiljön är avsedd att vara en inlärningsmiljö för skolor och elever oavsett utbildningsnivå och –sektor där användarna ska kunna öva på olika verkliga processer med simulerade verktyg, tjänster och processer. Miljön erbjuder utmärkta utgångspunkter för att studera företagsverksamhet eller till exempel personlig ekonomi i en miljö som motsvarar verkligheten.

Inom den virtuella inlärningsmiljön är tiotals övningsföretag från olika delar av Finland aktiva. Det internationella samarbetsnätverket har flera tusen aktiva företag. Inom nätverket EUROPEN-PEN International fingerar cirka 8000 övningsföretag från cirka 40 olika länder. Från Finland deltar cirka 110 övningsförertag och cirka 30 skolor som representerar olika utbildningsnivåer och –sektorer.