Samarbetspartners

Ett partnerföretag är en viktig del av inlärningsnätverket. I orienteringsskedet byggs ett verksamhetssystem upp som även utformar ett parallellsystem för partnerföretaget.

Samarbetet med partnerföretaget är en viktig del för att knyta an inlärningsverksamheten med verkligheten. Tillsammans med partnerföretaget funderar övningsföretaget på verksamhetssystemets:

 • verksamhetsidé
 • affärsidé (särskilt partnerföretagets)
 • konkurrensförmåner
 • företagspartnerns bransch och marknader samt deras utveckling
 • företagets inköpsverksamheter
 • logistik
 • produktions-/serviceprocess
 • marknadsföring och försäljning
 • ekonomiadministration
 • informationsadministration
 • personaladministration
 • ledning


Då samarbetet organiseras är det bra att beakta:

 • partnerföretagets samarbetsorientering
 • nyttan partnerföretaget får av samarbetet
 • besök och deras antal
 • kontaktformer
 • kontakttidpunkter
 • kontaktpersoner
 • möjliga projekt som utförs å partnerföretagets del som utgår från partnerföretagets problem
 • hur partnerföretaget utvärderar övningsföretagsverksamheten