Virma - Övningsföretagstjänster       

Virma kommer från de finska orden för Virtuell Värld (Virtuaalinen Maailma) och avser servicehelheten som FINPEC:s övningsföretagsverksamhet erbjuder. Här presenteras dessa tjänster som utöver internationalitet är den elektroniska inlärningsmiljön VEPEN, övningsföretagsmässorna samt det internationella kvalitetscertifikatet EQC. Mer information om dessa finns under respektive rubrik samt på sidan Användare.

FINPEC producerar experttjänster för övningsföretagen. Tjänsterna gör övningsföretagens verksamhet så verklighetstrogen som möjligt. Dessa tjänster garanterar även att övningsföretagen utan störningar kan användas som fortsatta läromedel. De experttjänster som produceras av FINPEC är bl.a. underhållet av den elektroniska inlärningsmiljön, som bl.a. täcker följande delområden: den virtuella skattemyndigheten och handelsregistermyndigheten, handelsplatsen, försäkringsbolaget, banken, serviceföretag, kompletterande övningsföretag samt information och rådgivning.

FINPEC organiserar årligen en internationell mässa för övningsföretagen och seminarier. Dessutom organiserar FINPEN vid behov utbildningstillfällen för de personer som arbetar med övningsföretagsverksamheten. FINPEC deltar i utvecklandet av övningsföretagsverksamheten via olika projekt både i Finland och internationellt.