Institut

För skolorna erbjuder den virtuella inlärningsmiljön ett praktiskt sätt att göra eleverna bekanta med entreprenörskap och företagsverksamhetens grunder. Genom att driva ett övningsföretag föds kunskaper som ger eleverna färdigheter att klara av krävande kommersiella uppdrag självständigt. På ett praktiskt sätt kan eleven studera främmande språk i samband med internationell handel. Samtidigt lär sig eleverna utnyttja den nyaste kommunikationstekniken. Att driva ett övningsföretag utvecklar de team- och växelverkningskunskaper som behövs både i businessvärlden och i det vardagliga livet.

På basis av erfarenheterna och responsen är övningsföretagsverksamheten ett intressant, mångsidigt och omtyckt sätt att lära sig de kunskaper som behövs i affärsvärlden. Undervisningen är till sin natur mer handledande än föreläsningsbaserad.

Övningsföretagsverksamheten har formats till undervisningshelheter som lämpar sig för skolorna oberoende av nivå och sektor, i helheterna ingår även handledning av lärarna och utbildarna. Fråga FINPEC om mer information!