Partneriyhteistyö 

 

Partneriyritys on harjoitusyrityksen ns. kummi- tai taustayritys. Partneriyritys tuo omasta toimintaympäristöstään realistisuutta harjoitusyrityksen toimintaan. Partneriyritys auttaa ja tukee oppilaiden oppimisprosessia antamalla joitakin yrityksen toimintaan liittyviä tunnuslukuja esim. 

 • yrityksen liikevaihto
 • tarvittava pääoma
 • tarjottavat tuotteet
 • tuotteen hinnoitteluperiaatteet
 • henkilöstömäärä ja henkilöstön tehtäväkuvat
 • henkilöstön keskimääräinen palkkataso
 • käytettävät vienti- ja tuontidokumentit
 • kuukausittain kuluva keskimääräinen rahamäärä juokseviin menoihin kuten energiaan vuokriin, postitukseen jne.

 

Partneriyritys on tärkeä osa oppimisverkkoa. Orientaatiovaiheessa rakennetaan toiminta-järjestelmä, joka on rinnakkainen toimintajärjestelmä partneriyritykselle. Partneriyrityksen kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää oppimistoiminnan todellisuuskytkennän takaamiseksi. Yhdessä partneriyrityksen kanssa selvitetään rakennettavaan toimintajärjestelmään:

 • toiminta-ajatus
 • liikeidea (erityisesti partneriyrityksen)
 • kilpailuedut
 • partneriyrityksen toimiala ja markkinat sekä niiden kehitys
 • yrityksen osatoimintojen toiminta
 • logistiikka
 • tuotanto/palveluprosessi
 • markkinointi ja myynti
 • taloushallinto
 • tietohallinto
 • henkilöstöhallinto
 • johtaminen


Yhteistyön järjestämisessä on hyvä ottaa huomioon:

 • partneriyrityksen orientointi yhteistyöhön
 • partneriyrityksen hyödyt yhteistyöstä
 • vierailut ja niiden lukumäärä
 • yhteydenpitomuodot
 • yhteydenpitoajankohdat
 • yhteyshenkilöt
 • mahdolliset partneriyritykselle tehtävät
 • hankkeet, jotka lähtevät partneriyrityksen ongelmista
 • partneriyrityksen arviointitavat harjoitusyritystoiminnasta

 

Partneriyrityksen edustajan ja harjoitusyrityksen opiskelijoiden mahdollisissa yhteisissä palavereissa pyritään pääosin vaihtamaan tietoja ja pohtimaan erilaisia esiin tulleita ongelmatilanteita. Partneriyritykset voivat testata erilaisia asioita harjoitusyrityksessä ja antaa erilaisia toimeksiantoja harjoitusyrityksen tehtäviksi esim. palvelu- ja markkinointitutkimuksia. Tällöin partneriyrityksellä on mahdollisuus saada uusia virikkeitä harjoitusyrityksestä omaan toimintaansa ja kehittää jotain osa-aluetta, johon heillä itsellään ei olisi aikaa perehtyä. Tältä pohjalta partneriyritys saa mahdollisuuden pohtia oman yritystoimintansa toimivuutta, tuottavuutta ja kannattavuutta.

Partneriyrityksiä saadaan helposti mukaan harjoitusyritystoimintaan. Partnerit saavat tarvittaessa harjoitusyrityksestä oman yrityksen toimintakulttuurin tuntevia työntekijöitä, jotka pääsevät pienellä perehdytyksellä mukaan yrityksen toimintaan.

Partneriyrityksistä / muista yhteistyökumppaneista muodostuu opiskelijoille ja oppilaitoksille yhteistyöverkosto, jossa voidaan vaihtaa ajatuksia esim. yhteisellä keskustelupalstalla tai yhteisissä partneritilaisuuksissa. Yritykset voivat samalla löytää uusia asiakkuuksia ja kontakteja oman liiketoimintansa ympärille verkostosta.